mediambiental

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • e oberta arreu
  • La consonant m
  • i + vocal (diftong)