Les consonants j, g sempre sonores

<j>, <g> sempre sonores

Les consonants <g> i <j> sempre s’han de fer sonores: ajaure i no aixaure o atxaure, ajuda i no aiuda, aixuda o atxuda...

Paraules que presenten aquests fenomens:

il·lògic

injecció

ja

jo

odontologia

oncologia

paleontologia

paleozoologia

paraplegia

paraplègic

parapsicologia

presagi

projecció

projectar

projecte

projectil

psicologia

radiologia

raja

reelegir

religió

repujar

sexologia

sinergia

sociologia

sondejos

tecnologia

trajecte

trajectòria

transigir


Més informació:
  • Les consonants j, g inicials i postconsonàntiques
  • Les consonants j, g intervocàliques