religió

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Sense reducció vocàlica en occidental (e), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)
  • Les consonants j, g sempre sonores
  • i + vocal (diftong)
  • o és u en rossellonès i tancada a la resta de parlars