Els grups tm, tn, pn, bn

<tm>, <tn>, <pn>, <bn>

En alguns aplecs consonāntics com <tm> (setmana), <tn> (cotna), <pn> (hipnotisme), <bn> (abnegaciķ), l’assimilaciķ de la consonant oclusiva és estāndard: semmana, conna, himnotisme, amnegaciķ. També s’assimila la consonant oclusiva de l’aplec consonāntic <tb> (futbol > fu[bb]ol). La pronunciaciķ ortografista també és estāndard, llevat de setmana i cotna.

Paraules que presenten aquests fenomens:

abnegaciķ

abnegar

arítmia

atmosfera

bādminton

capbussar

Capmany

capmās

Cotlliure

cotna

čtnia

etnocentrisme

hipnosi

Hitler

hitleriā

hitleriana

mahatma

setmana

setmanal


Més informaciķ:
  • El grup ps
  • El grup pt