ètnia

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • e oberta arreu
  • Els grups tm, tn, pn, bn
  • i + vocal (diftong)
  • Accentuació de mots acabats en ia en rossellonès i mallorquí