capbussar

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Els grups tm, tn, pn, bn
  • La consonant ss intervocàlica i la consonant c
  • La consonant r final en infinitius