La consonant s postconsonāntica

<s> postconsonāntica

La <s> postconsonāntica és en general sorda, i sona com la <s> de sal o la į de caįar. Hem de dir, doncs, eclipssi i no *eclipzi. Perō hi ha tres casos excepcionals: hem de dir enfonzar i no *enfonssar, tranzatlāntic i no *transsatlāntic, i endinzar i no *endinssar.

Paraules que presenten aquests fenomens:

apocalipsi

consell

eclipsi

elˇlipsi

endinsar

enfonsar

ensagnat

ensaīmada

esquinį

excursiķ

narcolčpsia

sinopsi

transacciķ

transalpí

transatlāntic

transbord

transeünt

transiciķ

transigir

trānsit

transitiu

transmissiķ

transmissor

transoceānic

transvasament


Més informaciķ:
  • La consonant s intervocālica sorda