transmissor

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant s postconsonàntica
  • La consonant ss intervocàlica i la consonant c
  • La consonant r en paraules agudes