La consonant ç

<s> intervocàlica sorda

Excepcionalment la <s> intervocàlica és sorda, i sona com la <s> de sal o la ç de caçar. Això passa en mots compostos per prefixació (entresòl, uníson) o compostos a la manera culta (cromosoma, dinosaure).

Paraules que presenten aquests fenomens:

aerosol

antesala

asèpsia

cromosoma

decasíl·lab

dinosaure

entresòl

heterosexual

hipersensibilitat

homosexual

ictiosaure

idiosincràsia

liposoma

liposucció

meteosat

monosíl·lab

monosíl·laba

peso (nom)

pterosaure

sobresalt

tiranosaure

ultrasò

uníson

veloç


Més informació:
  • La consonant s postconsonàntica