Cultismes amb o àtona

Cultismes amb <o> àtona

En els parlars orientals, llevat del mallorquí, la <o> en posició àtona es redueix a u: així s’ha de dir en cultismes com claudàtor, plàncton...  

Paraules que presenten aquests fenomens:

cànon

claudàtor

clàxon

còlon

cosmos

forense

geòloga

geologia

grecollatí

grecoromà

ictiosaure

ideòloga

ideologia

idiosincràsia

intèrfon

isotèrmic

omnímode

omnipresent

omòplat

oncologia

oremus

ornitòleg

ornitòloga

osteoporosi

oxigen

oxigenada

oxigenat

ozó

plàcet

plàncton

políedre

polígon

poliomielitis

rècord

rècords

síncope

síndrome

tecnologia

telèfon

teòloga

teologia

termos

tiranosaure

trípode


Més informació:
  • Cultismes amb e àtona