El grup cc

<cc>

S’ha de pronunciar amb claredat la <c> dels grups <cc>, <ct> (accelerar, actor, actual…) i, per tant, evitar-ne l’omissió (*acelerar) o l’assimilació  (*attor).

Paraules que presenten aquests fenomens:

abstracte

accelerar

accent

accentuació

accentuar

accepció

acceptació

acceptar

accessible

actor

addicció

addicte

aspecte

caràcter

codirector

col·lecció

col·lectiu

connectar

connector

coproductor

drogoaddicció

eccehomo

electròlit

entreacte

espectacular

exacta

exacte

exdirector

factible

nocturn

nocturns

obstrucció

succedani

succés

successió

succintament


Més informació:
  • Els grups cn, gn