Estrangerismes amb e

Estrangerismes amb <e>

En els parlars orientals, la <e> en posició àtona es redueix a vocal neutra: així s’ha de dir en estrangerismes com bàsquet, líder, òfset...

Paraules que presenten aquests fenomens:

bàsquet

búnquer

càncer

càrtel

còctel

córner

cúter

iceberg

karate

koiné

làser

òfset

ràpel

tòner

waterpolo

western

xàrter


Més informació:
  • Estrangerismes amb o