iceberg

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: l'oclusiva final s'ha de fer sorda.

Consulteu també:

  • Estrangerismes amb e
  • e oberta arreu