aero

<aero>

Cal pronunciar en dues sílˇlabes l’aplec vocālic <ae> del formant <aero> ‘aeri’: aerōbic, aerodināmic, aeroport.... En catalā oriental, la <e> ātona d’aquest aplec vocālic es diu amb e tancada i no amb vocal neutra.

Paraules que presenten aquests fenomens:

aerōbic

aerodināmic

aerodināmica

aerōdrom

aerōlit

aeronau

aeroport

aerosol

aerōstat


Més informaciķ:
  • ae, ea