Estrangerismes amb o

Estrangerismes amb <o>

En els parlars orientals, llevat del mallorquí, la <o> en posició àtona es redueix a u: així s’ha de dir en estrangerismes com judo, rècord...

Paraules que presenten aquests fenomens:

bàdminton

gueto

judo

mambo

quadro

talgo

waterpolo


Més informació:
  • Estrangerismes amb e