mambo

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant m
  • Estrangerismes amb o