bàdminton

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: La àtona es manté o en tots els parlars.

Consulteu també:

  • Accentuació de mots acabats en ia en rossellonès i mallorquí
  • Els grups tm, tn, pn, bn
  • Estrangerismes amb o