No s'elideix la e que precedeix la ...

No s’elideix la <e> que precedeix <r>

S’ha de pronunciar la <e> àtona que precedeixen una <r> inicial de síl·laba: in-te-rès, pe-rò, etc. Les elisions per contacte amb <r> són desconegudes en els parlars occidentals però habituals, i no estàndard, en els parlars orientals, en què de manera espontània se sent vritat en lloc de ve-ri-tat, Tresa en lloc de Te-re-sa, etc.

Paraules que presenten aquests fenomens:

berenar

diferent

esperit

feredat

interès

interessar

interessos

però

teranyina

Teresa

verema

veremar

veritable

veritat


Més informació:
  • No s'elideix la a que precedeix la r