interès

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: en valencià, també és estàndard escriure interés.

Consulteu també:

  • No s'elideix la e que precedeix la r
  • e tancada en occidental i oberta en oriental