Els grups tl, tll

<tl>, <tll>

Tots dos grups són estàndard, si bé <tl> és propi del mallorquí, del valencià i del tortosí (batle, espatla, guatla...) i <tll> és propi de la resta del domini lingüístic (batlle, espatlla, guatlla...). Cal, en tots dos casos, evitar la pronunciació ortografista de la <t>. Es diu bal·le, espal·la, gual·la... (grup <tl>) o ball·lle, espall·lla, guall·lla... (grup <tll>).

Paraules que presenten aquests fenomens:

ametla

ametlla

atletisme

batle

batlle

bitla

bitlla

butla

butlla

desemmotllar (desemmotlar)

desvetllar (desvetlar)

emmotllar (emmotlar)

espatlla (espatla)

guatla

guatlla

motle

motlle

plausible

respatler

respatller

revetla

revetlla

titllar (titlar)

vetlla (vetla)

vetllada (vetlada)

vetllar (vetlar)


Més informació:
  • La consonant l