titllar (titlar)

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Els grups tl, tll
  • La consonant r final en infinitius