i és i

La <i> és i

S’ha de pronunciar amb i la <i> d’aquesta paraula. No és estàndard fer-hi cap altra vocal que no sigui <i>.

Paraules que presenten aquests fenomens:

ambigüitat

medicina

minestra

vigilar


Més informació:
  • u és u
  • e és e