Diferències en la distribució d'os obertes...

Diferències en la distribució d’os obertes i tancades

La <o> en posició tònica pot representar dos sons: o oberta (rajola) i o tancada (motor). La major part del lèxic presenta una distribució homogènia en tot el domini lingüístic: la <o> és oberta o és tancada arreu. Les diferències en la distribució d’obertes i tancades entre el català occidental i el català oriental, i a vegades entre parlars dins d’aquests dialectes, afecten un grup reduït de paraules, com en aquest cas.

Paraules que presenten aquests fenomens:

còctel

còlera

còlon

consola

exvot

mediocre

mòdem

molla

penombra

pou

pro

rombe

superjò

zona


Més informació:
 • Cultismes amb e tònica en paraules acabades en ecte, epta, epte
 • Cultismes amb e tònica en paraules acabades en edre, ense, teca i rema
 • Cultismes amb o tònica
 • e oberta arreu
 • e tancada arreu
 • e tancada en occidental i oberta en oriental
 • e tancada en occidental, oberta en central i en rossellonès i amb vocal neutra en mallorquí
 • o és u en rossellonès i tancada a la resta de parlars
 • o oberta arreu
 • o tancada arreu
 • Prefix ben