còlera

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Diferències en la distribució d'os obertes i tancades
  • Sense reducció vocàlica en occidental (a), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)