La consonant r vibrant

<r> vibrant

La erra és vibrant quan diem carro: hi escrivim, de fet, dues erres. També és vibrant davant de consonant final (serp) i davant de dental (porta). És vibrant, també, la erra de paraules compostes per prefixació, com eradicar i arítmia.

Paraules que presenten aquests fenomens:

aquarterar

arítmia

càrrega

carregar

eradicar

grecoromà

neorealisme

ornitorinc

pellroja

preromà

serp

subrogar

suprarenal

vicerector


Més informació:
  • La consonant r bategant