Els grups dd, dh, ds

<dd>, <dh>, <ds>

S’ha de pronunciar amb claredat la <d> dels grups <dd>, <ds> (addenda, adscriure…). També s’ha de dir la <d> del grup <dh>: tanmateix, en aquest cas només n’hi ha una (aderir), és a dir, es pronuncia aproximant, i no dues (*adderir).

Paraules que presenten aquests fenomens:

addenda

addicció

addició

addicte

adherir

adhesió

adscriure

drogoaddicció


Més informació:
  • Els grups dm, pm, bm