addició

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Els grups dd, dh, ds
  • i + vocal (diftong)
  • o és u en rossellonès i tancada a la resta de parlars