i + vocal (hiat)

<i> + vocal (hiat)

En registres formals cal fer hiat en certes paraules amb i seguida d’una altra vocal, com enciam, piano, viatge...

Paraules que presenten aquests fenomens:

autodiagnosi

diari

dient

dieta

efígie

fiable

fluïdesa

guardiola

hiat

hiatus

interior

pietat

trajectòria

Xavier


Més informació:
  • i + vocal (diftong)