fiable

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • i + vocal (hiat)
  • Els grups bl, gl