Elisions de a inicial

Vocals àtones. Elisions de <a> inicial

S’ha de pronunciar la <a> inicial de paraules ben freqüents, com ara noms (abella, agulla, aixada, avellana...) i auxiliars i formes verbals (havia, agafar, anar, anem...). Si bé els parlars occidentals són resistents a elidir aquesta <a> inicial, els parlars orientals hi tendeixen sovint. Dins d’aquest grup, les elisions de <a> inicial són més freqüents en mallorquí que en català central o en rossellonès. 

Paraules que presenten aquests fenomens:

adéu

agafar

agulla

anar

aplegar

avantatge

avellana


Més informació:
  • Addicions de a inicial