Pronoms febles en posició enclítica

Pronoms febles en posició enclítica

Només en mallorquí s’accentuen els pronoms febles que trobem darrere el verb, com ara barallar-sé (amb vocal neutra tònica).

Paraules que presenten aquests fenomens:

abstenir-se

barallar-se

rebel·lar-se


Més informació:
  • Pronom ho