abstenir-se

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: En nord-occidental i en valencià es diu abstindre's, que també és estàndard.

Consulteu també:

  • Pronoms febles en posició enclítica