No s'elideix la a que precedeix la ...

No s’elideix la <a> que precedeix <r>

S’ha de pronunciar la <a> àtona que precedeix una <r> inicial de síl·laba: ba-ra-na, ta-ron-ja, etc. Les elisions per contacte amb <r> són desconegudes en els parlars occidentals però habituals, i no estàndard, en els parlars orientals.

Paraules que presenten aquests fenomens:

barana

caramel

escarabat

safareig

taronja


Més informació:
  • No s'elideix la e que precedeix la r