safareig

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Sense reducció vocàlica en occidental (a), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)
  • No s'elideix la a que precedeix la r
  • e tancada en occidental, oberta en central i en rossellonès i amb vocal neutra en mallorquí