xec

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant x inicial i postconsonàntica
  • e oberta arreu