xantatge

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant x inicial i postconsonàntica
  • Els grups tj, tg