vàlua

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: Aquesta paraula és esdrúixola.

Consulteu també:

  • La consonant b
  • La consonant v
  • Accentuació de mots plans en rossellonès i mallorquí
  • Sense reducció vocàlica en occidental (a), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)