vídua

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: Podem dir vídua i viuda.

Consulteu també:

  • La consonant b
  • La consonant v
  • Canvi d'ordre de sons d'un mot