ultratomba

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: La forma *ultratumba amb u és un barbarisme.

Consulteu també:

  • o tancada arreu
  • Sense reducció vocàlica en occidental (a), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)