tsar

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: En registre formal ha de sonar la t de tsar.

Consulteu també:

  • La consonant r en paraules agudes