teleespectador

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Cultismes amb e àtona
  • La consonant r en paraules agudes