radar

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Accentuació de manlleus
  • La consonant r en paraules agudes