quítxua

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: és acceptable la pronúncia en una síl·laba del hiat 'ua'.