puix

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant x final en rossellonès
  • ix
  • ix