pitjor

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Els grups tj, tg
  • o tancada arreu
  • La consonant r en paraules agudes