subscriptor

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: No hem de dir suscriptor ni suscritor.

Consulteu també:

  • La consonant r en paraules agudes