saharià

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant h en estrangerismes
  • i + vocal (diftong)