sagnar

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Els grups cn, gn
  • La consonant r final en infinitius