nàixer

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • ix
  • Sense reducció vocàlica en occidental (e), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)
  • La consonant r final en infinitius