maníac

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: En nord-occidental, la a de l'última síl·laba també es pot pronunciar com una e oberta.

Consulteu també:

  • Sense reducció vocàlica en occidental (a), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)